Rodzinne Ferie Narciarskie 2018

Zakwaterowanie
 
Dane zgłaszanego uczestnika
Płeć *
 
Imię *
Nazwisko *
Data urodzenia *
PESEL *
Telefon *
E-mail *
Ulica i numer *
Kod pocztowy * Miejscowość *
Województwo
Kraj *
 
Dane osoby dokonującej zgłoszenia
Imię i nazwisko *
 
Zajęcia narciarskie / snowboardowe
Zajęcia na stoku 
Informacje dodatkowe
O projekcie dowiedzieliśmy sięSpecjalna dieta - prosimy o wypełnienie, jeśli zgłaszany uczestnik potrzebuje specjalnej diety lub z powodów zdrowotnych nie może jeść określonych produktów
Informacje o funkcjonowaniu dziecka oraz inne informacje istotne i pomocne podczas zajęć
 
Zestawienie opłat
 
Forma płatności
Wybierz formę płatności  
 
Uwagi